Kryg Photography | Chicago Fashion Fest 2014 - Saturday | Photo 17